Trong môi trường khám chữa bệnh quốc tế, sự hiện diện của Phiên dịch đã trở nên quen thuộc và hỗ trợ rất nhiều cho cả bác sĩ và bệnh nhân. Chúng ta đều biết đến tầm quan trọng của Phiên dịch trong Y tế, đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh như hiện tại. Tuy nhiên, chúng ta lại chưa thực sự hiểu Phiên dịch Y tế hoạt động như thế nào và nó thực sự ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả khám chữa bệnh như thế nào.

Figure 1: Số lượng ngày nằm viện

Theo một nghiên cứu được thực hiện trong 3 năm của US National Library of Medicine, việc cung cấp dịch vụ phiên dịch chuyên nghiệp tại các bệnh viện sẽ làm giảm thời gian nhập viện và tỷ lệ tái nhập viện của các bệnh nhân có hạn chế về trình độ tiếng Anh (LEP patients). Cụ thể, bệnh nhân với hạn chế về tiếng Anh không sử dụng dịch vụ Phiên dịch có thời gian nằm viện cao hơn từ 0.75 đến 1.47 ngày. Trung bình, một bệnh nhân không sử dụng dịch vụ Phiên dịch có thể phải nằm viện trong 5.05 ngày. Trong khi đó, bệnh nhân có Phiên dịch cả lúc Nhập viện và Xuất viện chỉ cần nằm viện trung bình 2.57 ngày. Có thể nói, số ngày nằm viện của nhóm thứ nhất đã gấp đôi nhóm bệnh nhân có dùng Phiên dịch.

Figure 2: Tỷ lệ tái nhập viện

Ngoài thời gian nhập viện, một khía cạnh khác được nghiên cứu là tỷ lệ tái nhập viện trong vòng  30 ngày của các bệnh nhân có trình độ tiếng Anh hạn chế. Tỷ lệ bệnh nhân có Phiên dịch tái nhập viện trong vòng 30 ngày ít hơn đáng kể so với những bệnh nhân không hề sử dụng dịch vụ này. Trong khi đó, tỷ lệ tái nhập viện của những bệnh nhân chỉ sử dụng Phiên dịch khi xuất viện thấp hơn so với tỷ lệ của những bệnh nhân chỉ sử dụng Phiên dịch khi nhập viện. Có thể nói, Phiên dịch trong quá trình xuất viện giúp cho bệnh nhân hiểu rõ hơn về cách tự chăm sóc và giúp bệnh nhân dễ dàng hiểu những lưu ý của bác sỹ hơn, dẫn đến việc tỷ lệ tái phát bệnh giảm.

Hi vọng những nghiên cứu và số liệu trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về tầm quan trọng của Phiên dịch nói riêng và Dịch thuật nói chung trong Y tế. 

Theo dõi Dịch thuật Quốc tế Sao Khuê để có thêm nhiều thông tin thú vị về Dịch thuật nhé!