CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ

Dịch thuật các tài liệu thuộc khu vực công bao gồm một loạt các văn bản luật, Thông tư, Nghị định, v.v… và các Quyết định của các cơ quan công quyền từ Trung ương tới Địa phương. Những văn bản này không chỉ phục vụ đối tượng người đọc trong nước, mà còn hướng đến cả những cá nhân và tổ chức nước ngoài có các hoạt động liên quan với quốc gia sở tại. Chính vì vậy, những văn bản này cần được dịch với độ chính xác cao và dễ hiểu.

Việc dịch thuật những tài liệu này không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn là độ tỉ mỉ, tính chính xác cao, kinh nghiệm và sự “quen tay” với các tài liệu đặc thù để sử dụng đúng thuật ngữ, cách diễn đạt và văn phong đặc biệt của loại tài liệu này.

Tư vấn miễn phí