KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Dịch thuật về Khoa học Công nghệ là công việc chuyên liên quan đến thông tin và dữ liệu khoa học công nghệ. Vì có nhiều loại bản dịch kỹ thuật khác nhau, bao gồm bản dịch về hàng không, y tế, kỹ thuật, xây dựng, khai thác mỏ, v.v., nên một số thuật ngữ chuyên ngành cũng khác nhau.

Tư vấn miễn phí