TÀI CHÍNH

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Tài chính – Ngân hàng là động lực phát triển của mọi nền kinh tế trên thế giới. Tài chính ngân hàng điều tiết sự lưu chuyển của dòng tiền và từ đó duy trì ổn định sự phát triển của nền kinh tế thế giới.

Ngày càng nhiều những tập đoàn tài chính và các ngân hàng đa quốc gia phát triển, kéo theo nhu cầu dịch thuật hàng loạt các báo cáo tài chính đến từ các Công ty, doanh nghiệp yêu cầu tư vấn cũng như các tài liệu phân tích tài chính đến từ những tập đoàn và ngân hàng đa quốc gia. Ngoài ra, nhờ cơ hội do các hiệp định đối tác thương mại và sự thành lập Cộng đồng kinh tế Đông Nam Á (AEC), nhu cầu phát triển và vươn rộng của các Công ty tài chính và các Ngân hàng Việt Nam cũng có thêm nhiều thuận lợi. Để tận dụng được hết những cơ hội này, các tổ chức, doanh nghiệp cần sử dụng các dịch vụ dịch thuật uy tín để đảm bảo tài liệu của mình được chuyển ngữ một cách chính xác và chuyên nghiệp nhất.

Tư vấn miễn phí