TIẾP THỊ & QUẢNG CÁO

TIẾP THỊ & QUẢNG CÁO

Dịch thuật tiếp thị và quảng cáo đòi hỏi biên dịch thông thạo ngôn ngữ và văn hóa của các lĩnh vực được hướng tới để diễn tả thông điệp sao cho đạt được kết quả như mong muốn. Truyền đạt các chiến dịch thương hiệu toàn cầu, thông điệp trong và ngoài nước bằng đa ngôn ngữ sẽ giúp các công ty đạt được mục tiêu quảng bá sản phẩm. Tại Sao Khuê, chúng tôi luôn đặc biệt quan tâm để đảm bảo rằng thông điệp của bạn, ở bất kỳ hình thức nào, đều có thể được truyền tải một cách chính xác và thành công nhất trong toàn bộ quá trình dịch thuật.

Tư vấn miễn phí