Y KHOA

DỊCH THUẬT LĨNH VỰC Y KHOA

Dịch thuật y tế là sự diễn giải của các tài liệu y khoa (tài liệu chuyên môn, tiền sử bệnh nhân, thông tin thuốc lâm sàng, bệnh án, v.v.) mà bắt buộc các nhà cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe phải sử dụng để trao đổi với các bệnh nhân và các bên liên quan.

Đội ngũ biên dịch chuyên ngành y khoa của Sao Khuê giúp các phòng khám, bệnh viện và các bác sĩ cung cấp dịch vụ biên, phiên dịch tốt nhất về chăm sóc y tế cho những bệnh nhân có trình độ tiếng Anh hạn chế.

Tư vấn miễn phí