Th8 23 ,2021
NHỮNG TỐ CHẤT CẦN THIẾT ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT BIÊN DỊCH GIỎI Nhiều người cho rằng cứ giỏi...
Th8 23 ,2021
Khách hàng mong chờ điều gì từ phía biên dịch Khách hàng là người phải chi tiền cho...
Th8 19 ,2021
Những phiên dịch mới “chân ướt chân ráo” vào nghề thường cố gắng ghi chép và ghi nhớ...
Th8 19 ,2021
Đặc thù nghề nghiệp yêu cầu phiên dịch phải ghi nhớ và xử lý thông tin trong thời...
Th8 19 ,2021
Sau đây Sao Khuê xin giới thiệu những cách để cải thiện, nâng cấp và bảo dưỡng giọng...
Tư vấn miễn phí