Th11 24 ,2021
Dịch thuật là công việc yêu cầu độ chính xác cao, một sai lầm, lỗi nhỏ có thể...
Th11 17 ,2021
Dịch thuật đòi hỏi biên dịch hay phiên dịch phải trải qua một quá trình thật cẩn trọng,...
Th11 12 ,2021
Biên dịch là người hỗ trợ giao tiếp bằng cách chuyển đổi từ viết từ ngôn ngữ này...
Th11 01 ,2021
Định nghĩa về dịch thuật, phiên dịch hay chuyển ngữ là một hoạt động bao gồm việc luận...
Th10 18 ,2021
Dịch thuật là một ngành đặc biệt, hầu hết tất cả các ngành nghề trên thế giới đều...
1
  • of 6
  • 2
  • of 6
  • 3
  • of 6
  • 6
  • of 6
  • Tư vấn miễn phí